UKKP menyediakan perkhidmatan bagi membantu UniMAP secara aktif dalam menguruskan hazard bahan kimia, biologi, fizikal dan sinaran di makmal pengajaran mahupun penyelidikan. Sasaran kami adalah untuk berkerjasama dengan Pusat Pengajian, penyelidik dan pelajar bagi mengurangkan risiko dan hazard di UniMAP.

Keselamatan Am Makmal

Amalan kerja selamat yang menumpukan kepada pelbagai jenis hazard yang wujud, & kerangka perundangan

Keselamatan Bahan Kimia

Meminimakan risiko yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia didalam makmal dan kemudahan sokongan makmal

Keselamatan Biologi

Penilaian dan kawalan kepada hazard biologi hasil dari aktiviti pengajaran dan penyelidikan

Keselamatan Sinaran

Bekerja dengan selamat dalam mengurusan bahan berion dan bahan tidak berion

Keselamatan Kebakaran

Informasi dan perkhidmatan sokongan bagi menilai tahap keselamatan dalam mencegah kebakaran di premis-premis UniMAP

Tindakan Kecemasan

Garispanduan bagaimana untuk bertindak jika berlaku sebarang kecemasan di premis UniMAP

Please publish modules in offcanvas position.