Unit Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Universiti Malaysia Perlis

Unit Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Universiti Malaysia Perlis telah ditubuhkan pada Febuari 2004 bagi merealisasikan komitmen UniMAP terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerja yang bekerja di UniMAP. Penubuhan unit ini selaras dengan kehendak akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (1994) bagi memupuk komitmen Majikan dan pekerja dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini adalah untuk mengelakan sebarang kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan berlaku ditempat kerja. Selain itu juga penubuhan UKKP juga adalah untuk menjadi penjana kepada kesedaran keselamatan dan kesihatan ditempat kerja kepada pekerja dan pelajar UniMAP.

UKKP telah diterajui oleh Lt Kol (B) Azuddin Bahari selaku penyelaras bagi unit ini sejak tahun 2004. Beliau juga merupakan perintis kepada perlaksanaan KKP di UniMAP. Unit ini telah diletakkan dibawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UniMAP yang diketuai oleh Prof Madya Dr Zul Azhar Zahid Jamal pada ketika itu. Unit ini juga diperkuatkan lagi dengan 3 orang pegawai dan 2 orang pembantu pentadbiran bagi menjalankan aktiviti KKP yang dirancangkan.

Kini unit ini mempunyai 9 orang staf bagi 4 bahagian utama yang terdapat dalam orgranisasi UKKP. Antara bahagian yang terdapat dalam UKKP adalah Bahagian Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Bahagian Pengurusan Bahan Kimia dan Persekitaran dan Bahagian Latihan dan Penerbitan. Setiap bahagian ini mempunyai fokus yang tertentu dalam memastikan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UniMAP berjalan sepertimana yang dikehendaki.

Sepanjang 6 tahun unit ini beroperasi berbagai pengiktirafan dari dalam jabatan dan peringkat kebangsaan telah diperolehi. Antara pengiktirafan yang diperolehi adalah Angerah Inovasi UniMAP 2007, Tempat Ke 3 Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat kebangsaan 2006. Pada 2009 UKKP bersama pusat pengajian kejuruteraan Mikroelektronik dan Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan telah membangunkan dan memperoleh pengiktirafan MS 1722:2005 dan OHSAS 18001:2007.

Kini UKKP lebih fokus dalam mengembangkan dan membudayakan keselamatan dan kesihatan disemua peringkat dari staf, pelajar dan pelawat khususnya kontraktor dalam usaha menyediakan sebuah persekitaran kerja yang kondusif.

Tags: ,
Unit Keselamatan & Kesihatan UniMAP
No 1 Blok D UniMAP Taman Pertiwi Indah 01000 Kangar Perlis
No.Tel : 04-9798411 | No.Faks : 04-9798351 | Emel : ukkp@unimap.edu.my

Please publish modules in offcanvas position.