Bagi memastikan semua operasi dan tahap kesihatan semua staf dan pelajar UniMAP, satu garispanduan telah dikeluarkan. Garispanduan ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi dan tindakan yang perlu dilakukan semua jika bencana jerebu semakin teruk. Sebarang maklumat dan kemaskini boleh diakses di laman web Bilik Gerakan Bencana di url : http://osh.unimap.edu.my/bencana atau laman fb/osh.unimap

Anda semua boleh memuatturun garispanduan ini disini {phocadownload view=file|id=11|text=Garispanduan Peredaan dan kawalan risiko bahaya Jerebu UniMAO|target=b}