BUTIRAN

Tarikh    : 23 - 24 April 2019 (Selasa & Rabu)

Masa      : 08.30 pagi - 05.10 petang

Tempat  : Bilik Seminar Za'ba, Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Universiti Malaysia Perlis, Seriab.

OBJEKTIF

  1. Menerangkan keperluan perundangan berkaitan keselamatan bahan kimia.
  2. Menggunapakai teknik mengenalpasti hazard dan menaksir risiko bahan kimia terhadap manusia dan persekitaran
  3. Berkongsi pengalaman berkaitan pengawasan dan teknik-teknik risiko bahaya bahan kimia semasa mengendali, mengguna dan melupuskan bahan/sisa kimia.
  4. Mempelajari langkah-langkah pengurusan keselamatan yang perlu diamalkan di tempat kerja/makmal/bengkel.

SASARAN

Juruteknologi Makmal Perubatan/ Ahli Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan, Pegawai Keselamatan & Kesihatan, Pengamal Keselamatan & Kesihatan & staf yang terlibat dalam pengendalian/pengurusan dan pelupusan bahan kimia.

PENCERAMAH JEMPUTAN

Ir. Nimi Binti Ahmad (Perunding NIMI/ IH Consultant, K. Lumpur)

Pensyarah Sambilan (UTM – EDOSH, EMOSH, UUM, OUM- Master in OSH, UiTM Puncak Alam, Selangor, B (Hons) (EHS), NIOSH (SHO, CHRA), 14 tahun DOSH Malaysia, 2 tahun Exxonmobil, Perunding OSH, Pelatih di NIOSH

MODUL

23 April 2019 (Selasa)

24 April 2019 (Rabu)

Hazard Bahan Kimia

Pengurusan Hazard Bahan Kimia

Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan

Pemantauan Bahan Kimia

Helaian Data Keselamatan

Pelupusan Bahan Kimia

Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan

Latihan Berkumpulan

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Telefon: 04-979 8346 (Afifah Sahidan)                             Faks: 04-979 8351                               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.