Apabila berlaku sebarang kemalangan, kemalangan nyaris setiap staf mahupun pelajar perlu melaporkan kepada penyelia mereka dengan segera. Laporan ini boleh dibuat secara atas talian dengan melayari laman berikut http://she.unimap.edu.my.

Untuk mengakses sistem ini pengguna hanya perlu memasukkan id staf/pelajar dan password untuk mengaksesnya dengan menggunakan nombor kad pengenalan staf/pelajar tersebut. Bagi kontraktor atau pelawat jika berlaku sebarang kemalangan sila hubungi Jabatan Keselamatan UniMAP.